Khóa học được thiết kế nhằm giúp cho người học có cái nhìn toàn diện về Ielts speaking, cách tiếp cận, cách trả lời như thế nào để ghi điểm với giám khảo trong kì thi. Hơn nữa khóa học nhấn mạnh vào việc tăng vốn từ vựng, khả năng paraphrase, ra ý tưởng. 

Như chúng ta đều biết, bản chất của Ielts speaking hay hỏi những câu hỏi khá khó, đôi khi bản thân người ản xứ còn cảm thấy khó để trả lời. Vì vậy, trong khóa học, học viên cũng sẽ được hướng dẫn cách ra ý tưởng một cách nhanh, hiệu quả và hợp lý nhất để không bị lúng túng khi trả lời.

Nội dung khóa học
 Phần 1: IELTS SPEAKING Part 1 - Tiêu chí đánh giá điểm của Ielts speaking
 Phần 2: IELTS SPEAKING Part 1 - Hướng dẫn Paraphrase
 Phần 3: IELTS SPEAKING Part 1 - Cách mở rộng câu trả lời
 Phần 4: IELTS SPEAKING Part 1 - Các câu trả lời mẫu
 Phần 5: IELTS SPEAKING Part 2 - Cách xây dựng bố cục
 Phần 6: IELTS SPEAKING Part 2 - Cách ra ý tưởng
 Phần 7: IELTS SPEAKING Part 2 - Các bài mẫu cho một số đề tài
 Phần 8: IELTS SPEAKING Part 3 - Cách đưa ra lập luận
 Phần 9: IELTS SPEAKING Part 3 - Cách đưa ra ý tưởng
 Phần 10: IELTS SPEAKING Part 3 - Các câu trả lời mẫu


 
HƯỚNG DẪN TẢI VỀ