Hiện nay, nhu cầu tuyền dụng nghề Sale là rất lớn, nhân viên mới vào sẽ nhận kịch bản mẫu để làm quen, học thuộc và tập giao tiếp với khách hàng. Nhưng điều đó đã vô tình hạn chế đi tính sáng tạo của nhân viên trong khi tại sao không để họ tự lên kịch bản bán hàng riêng của mình. Điều đó vừa phát huy được tính sáng tạo lại có thể nhìn ra được tố chất của nhân viên. Thấu hiểu được sản phẩm, khách hàng thì chưa đủ mà cùng với đó là tính Sáng tạo, linh hoạt, tố chất làm Sale. XShare có tham khảo kiến thức trong bộ "Tài liệu hướng dẫn tạo kịch bản Sale 2019" thấy khá hay nên share để mọi người cùng tham khảo nhé.


 
HƯỚNG DẪN TẢI VỀ