31/01/2019 - 11h30

- Cập nhật Logo và Favorite Icon cho XShare.

- Cập nhật chức năng xem Online cho một số khóa học tại XShare.

29/12/2018 - 21h30

- Cập nhật chức năng Show danh sách Hashtag bên cột bên phải

- Cập nhật chức năng Yêu cầu phim HD (Chỉ hiển thị trong các bài viết thuộc Box #Phim)

24/12/2018 - 21h30

- Cập nhật chức năng Hashtag cho bài viết

- Cập nhật chức năng Link Download dưới mỗi bài viết

04/12/2018 - 21h30

- Cập nhật SSL cho XShare Community.

- Cập nhật Relate Post trong Post Content.

02/12/2018 - 21h30

- Cập nhật chức năng hiện thị POPUP cho thành viên.

24/11/2018 - 21h30

- Cập nhật chức năng Facebook comment bên dưới mỗi bài viết.

- Cập nhật chức năng Like, Share Facebook bên dưới nội dung bài post.

22/11/2018 - 01h30

- Cập nhật chức năng Bảo trì Website (Open : Truy cập bình thường, Close : Truy cập bị từ chối).

17/11/2018 - 23h45

- Cập nhật chức năng đếm lượt xem.

- Thêm Facebook FanPage Social

16/11/2018 - 13h45

- Cập nhật Chức năng report link hỏng

- Thêm button Yêu cầu khoá học dẫn đến group XShare cuối bài post

16/11/2018 - 01h00

- Cập nhật Chức năng tìm kiếm

- Fix lỗi chức năng Redirect link

- Fix lỗi link ở Logo footer