khoa-hoc-hoc-lap-trinh-react-js-va-redux-tu-dau-tao-ung-dung-fullstack-voi-node-js-react-js

Khóa Học Học lập trình React js và Redux từ đầu, tạo ứng dụng fullstack với Node JS + React JS

React.js là một thư viện Javascript đang nổi lên trong những năm gần đây với xu hướng Single Page Application. Trong khi những framework khác cố...

khoa-hoc-thiet-ke-theme-wordpress-voi-redux-framework-2019

Khóa học Thiết kế Theme Wordpress với Redux Framework 2019

Năm 2013, Facebook nói rằng AngularJS của Google chậm chạm và nặng nề, vì vậy năm này họ giới thiệu ReactJS tới với...

khoa-hoc-react-hoan-chinh-tu-co-ban-toi-nang-cao-hooks-react-router-redux

Khóa học React hoàn chỉnh từ cơ bản tới nâng cao - Hooks, React Router, Redux

React là một thư viện Javascript giúp bạn xây dựng tầng Views (thường được xem như là chữ V trong mô hình MVC)....

Loading...