nen-tang-vat-li-thay-do-ngoc-ha-2018-2019-

Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà (2018-2019)

Mô tả khóa học Khóa học trang bị và hệ thống cho học sinh các kiến thức cơ bản chương trình lớp 10, 11, 12 qua 5 chuyên đề kiến thức: Chuyên đề...

Loading...