chia-se-quyen-sach-kham-pha-big-data-du-lieu-lon-tieng-viet

Chia sẻ quyển sách Khám Phá Big Data (Dữ liệu lớn) - Tiếng việt

Dữ liệu lớn (Tiếng Anh: Big data) là một thuật ngữ cho việc xử lý một tập hợp dữ liệu rất lớn và phức tạp mà các ứng dụng xử...

Loading...