hoc-214-bo-thu-trong-tieng-nhat-bang-tho

Học 214 Bộ thủ trong Tiếng Nhật bằng thơ

Bộ thủ kanji - tiếng anh là "radicals" hay "bushu" (部首) trong Tiếng Nhật là 1 cách phân loại ký tự cho việc tìm...

Loading...