thanh-thao-tin-hoc-van-phong-a-z

Thành thạo tin học văn phòng A-Z

HOÀN THÀNH KHOÁ HỌC BẠN SẼ...

tang-hieu-qua-va-nang-suat-cong-viec-voi-vba-va-excel

Tăng hiệu quả và năng suất công việc với VBA và Excel

VBA là ngôn ngữ lập trình trong Excel. VBA có nghĩa là Visual Basic for Application. Ta sử dụng ngôn ngữ lập trình VBA để viết ra các macro. Macro là...

khoa-hoc-su-du-ng-google-drive-cho-cong-vie-c-van-pho-ng

Khóa Học Sử dụng Google Drive cho công việc văn phòng

Giới thiệu khóa học “Sử dụng Google Drive cho...

khoa-hoc-microsoft-word-co-ban-va-hieu-qua

Khóa Học Microsoft Word cơ bản và hiệu quả

  Lợi ích từ khóa học Tự tin sử...

Loading...